Indické jídlo pomáhá! je projekt Rotary Club Prague International podporovaný The Curry House, Palmovka.

Život 90 je nezisková organizace, která poskytuje pomoc seniorům. Viz www.zivot90.cz. Náš Rotary klub Rotary Club Prague International podporuje Život 90 téměř 20 let.

Život 90 žádá o finanční podporu na pomoc seniorům uprostřed koronavirové krize. Život 90 společně s Hlavním městem Praha založily koordinační krizové centrum pro seniory, které poskytuje pomoc při doručení potravin, léků nebo při organizaci dobrovolníků, kteří seniorům pomohou při zajištění jejich životních potřeb. Více informací viz www.pomahamepraze.cz.

V této době epidemie koronavirů je mnohem více požadavků na pomoc starším osobám, které jsou na tuto nemoc zvláště náchylné. Život 90 použije finanční pomoc na nákup ochranných prostředků a vybavení pro dobrovolníky, aby mohli seniorům bezpečně a efektivně pomáhat.

Prosíme, pomozte nám a podpořte Života 90 v jejich neustálé práci v těchto těžkých chvílích. Veškerý zisk z prodeje našich indických obědů bude předán organizaci ŽIVOT 90.

Objednejte zde